புதன், 24 டிசம்பர், 2014

Merry Christmas..

நட்புறவுகளுக்கு எங்களின் நத்தார் வாழ்த்துகள்..

அன்புத் தெய்வங்கள் !!!!!

முத்து முத்தாய் மழைத் துளி முத்தம் ஏன் வருகிது - நீ கப்பல் கட்டி திரவியம் தேட வாசல் வந்து வாழ்த்துது நித்தம் நித்தம் வரும் சூரியன் நில...