செவ்வாய், 30 டிசம்பர், 2014

பனி தூங்கும் இரவில்..


பனி தூங்கும் இரவில் இரன்டு நிமிடம் 29.12.2014

சயன மாளிகை !!!

அழகே உன்னை எழுதும் மனசை விழிகளின் இறகுகள் வென்றதடி அன்பு முத்திரை பதித்திட பதித்திட எழுதும் கோல் உன் அன்பை எழுத வெள்ளை தாளில் ...