சனி, 27 டிசம்பர், 2014

இனிய பிறந்தநாள் விஷ்வா 25.12.2014 ....இனிய மாலைப்பொழுதின் ஒருசில பதிவுகள்...

அம்மா நீ எங்கே .....

விட்டகலா விடிவெல்லாம் முத்தமிட தந்தவளே நெரிஞ்சியில் என் பாதம் வாழ்வெலாம் ஆடி அமாவாசை அம்மா நீ எங்கே பாவலர் வல்வை சுயேன்