சனி, 27 டிசம்பர், 2014

இனிய பிறந்தநாள் விஷ்வா 25.12.2014 ....இனிய மாலைப்பொழுதின் ஒருசில பதிவுகள்...

உப்புக் கடலே என்னை நீ அறிவாய்...

துயர்மிகு துவட்டா இரவே விலகாதே விழிகளிலே கங்கையின் ஓடை நான்காம் சாம மணி ஓசை கேட்கிறது ஊர் கோவிலில் பாலாபிஷேகம் கற் சிலைக்கு  ! ...