சனி, 27 டிசம்பர், 2014

இனிய பிறந்தநாள் விஷ்வா 25.12.2014 ....இனிய மாலைப்பொழுதின் ஒருசில பதிவுகள்...

சயன மாளிகை !!!

அழகே உன்னை எழுதும் மனசை விழிகளின் இறகுகள் வென்றதடி அன்பு முத்திரை பதித்திட பதித்திட எழுதும் கோல் உன் அன்பை எழுத வெள்ளை தாளில் ...