சனி, 27 டிசம்பர், 2014

இனிய பிறந்தநாள் விஷ்வா 25.12.2014 ....இனிய மாலைப்பொழுதின் ஒருசில பதிவுகள்...

ஐயோ பத்திகிச்சு !!!

ஐயோ பத்திகிச்சு குறுநகை கொத்திகிச்சு விரகம்தான் விடிந்தாலென்ன விடியட்டும் அல்லி அணைப்பில் சந்திரன் இன்னும் விலகலையே சாரீ.. ரீ.. ர...