வெள்ளி, 15 செப்டம்பர், 2017

தீர்க்க சுமங்கலி பவ

உயர்வினை எண்ணி போ உரிமை இழந்த ஊனம் உண்டேல்
விண்ணுயர்ந்த நட்சத்திரங்களும் உதிர் சாம்பலாகி
ஒளி மயம் இழந்தே போகும்

பாவலர் வல்வை சுயேன்

புதன், 13 செப்டம்பர், 2017

நான்கு கண்கள் கொஞ்ச நேரம் !!!

அழகனென்பார் அழகி என்பார் இத்தனை நாள் எங்கிருந்தார்
ஊரும் இல்லை உறவும் இல்லை இன்றநெற்றில் இதயம் என்பார்
ஆம்பல் தூபம் அழகிய பேச்சு ஆடைகட்டிய நிலாவென ஆனந்த உலா
நான்கு கண்கள் கொஞ்சநேரம் கொஞ்சும் முலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம்
அஞ்சேலென அருள்கூர்ந்து அள்ளிடுவார் அந்தரங்கம்
தென்றலென தொடாதே வரும் திங்களெல்லாம் தீதே
வா,சாந்தியும் வசந்தியும் நுண்ணிய வைரஸ்சே
கவசம் இல்லா சுவாச மிகையாலே
விசுவாசம் இல்லா வைரஸ் உன்னுயிர் தின்னும்
தாம் தினக்க ததிக்கினத்தோம் தோம் தோம்
தடுப்பரன் இல்லையேல் தம்பி தங்கைகளே
சாந்தி முகூர்த்தம் பிணத்துக்கித்தான்

பாவலர் வல்வை சுயேன்

வெள்ளி, 8 செப்டம்பர், 2017

நிலை கொள் மனமே...

நியம் தனை நிழல் கௌவிடும் நீரோட்ட மிகையினை யார் வெல்வார் நிலை கொள் மனமே தலை சாயும் வாழ்வும் தாழ்வும்

பாவலர் வல்வை சுயேன்

புதன், 30 ஆகஸ்ட், 2017

மனுசன் எனக்கு மசக்கையாச்சு !!!


நாலு முள கூந்தல்காறி தோகை மெல்ல விரித்தாளே
ஆசைத்தூறல் கூதல் தொட்டு ஆடும் மயில் அசந்தேனே
ஆறுகால பூசையிலே சாமியென்று சொன்னாளே
பாவியின்று பயித்தியமாய் சேலை நூலின் பின்னாலே

சினிமா என்றால் சினுங்குகிறாள்
சமையலென்றால் அனுங்குகிறாள்
புடவை கடை பொம்மை போலே
நகை கடையில் நுள்ளுறாளே
அட்டியலு ஒட்டியானம்,
வளையல் மோதிரம் வாங்கி கொடுத்தேன்
வைர நெக்கிலஸ் வாங்கிக் கொடென்டு
பூசை செய்து கொல்லுறாளே
மாதச் சம்பளம் மீதம் இல்லே
மனுசன் எனக்கு மசக்கையாச்சு

ஊத்தை வேட்டி சால்வையிலே
ஊரை சுற்றி வாறேனே
பயித்தியம் பயித்தியம் பயித்தியம்தான்
ஊரே சொல்லு தென்னை பயித்தியம்தான்
பணம் இல்லா பிணமாகி நிழலுக்கும் நிந்தனையானேன்
வாய்க்கரிசி தருவதற்கும் நெற்றிக் காசை வருடுறாளே
பாச நேச பந்த மெல்லாம் பணம்தானென்றால்
போதுமடா சாமி போகும் வளி எங்கே சொல்லு

பாவலர் வல்வை சுயேன்

புதன், 23 ஆகஸ்ட், 2017

தீயும் மனமே உள்ளொளி ஏற்று ....வேண்டுவது வேண்டா நிலையுற்று மாண்டால் வருமெனும் மறு ஜென்ம நினைவோதி தீயும் மனமே உள்ளொளி ஏற்றி உளமிசை மேவு பூமிக்கும் பாரமே உன் வாழ்வு

பாவலர் வல்வை சுயேன்

செவ்வாய், 22 ஆகஸ்ட், 2017

அம்மா நீ எங்கே .....

                     
விட்டகலா விடிவெல்லாம் முத்தமிட தந்தவளே நெரிஞ்சியில் என் பாதம் வாழ்வெலாம் ஆடி அமாவாசை அம்மா நீ எங்கே......

பாவலர் வல்வை சுயேன்

திங்கள், 21 ஆகஸ்ட், 2017

முற்றத்து பலா.....


முகத்தில் முள் ளிருத்தி அகத்தில் கருவூட்டி
ஒற்றை சூழில் நூற்றுச் சுளை கூட்டி
இரும்பறை யெனும்
வைப்பக வங்கி தனை வென்றே
பெற்றுத் தருகிறாய் சக்கரை இனிப்பில்
தேனமுத கனிச் சுளை
முற்றத்து பலாவே சுற்றமே உன் சொந்தம்
முகத்தில் முள் ளென்றாலும் உன்னகம் அழகே அழகு    

பாவலர் வல்வை சுயேன்

தீர்க்க சுமங்கலி பவ

உயர்வினை எண்ணி போ உரிமை இழந்த ஊனம் உண்டேல் விண்ணுயர்ந்த நட்சத்திரங்களும் உதிர் சாம்பலாகி ஒளி மயம் இழந்தே போகும் பாவலர் வல்வை சுயேன் ...