செவ்வாய், 17 ஜூலை, 2018

செல்லரித்த வாழ்வு !!

 

மன்றேறி ஜீவனாம்சம் கொடுத்தாலும்
கரம் விட்டகலா காதலி
செல் போன்
செல்லரித்த வாழ்வெனினும்
உதட்டோடு உதட்டு முத்தம் இல்லையேல்
நித்திரை இல்லை இவளுக்கு  

பாவலர் வல்வை சுயேன்

இரு விழி எழுதும் இலக்கண பிழைகள் !!!


மல்லி மல்லி நீ குண்டு மல்லி நிலவா வெயிலா
மனங்கள் தொடுவதில் உயிர்த்தது தழிரா தமிழா
ஊடலில் நீ வெயிலே வெயிலே
கூடலில் குளிர் நிலவே நிலவே சரிதான் சரிதான்

மின்னல் கொடியே கொடி இடை கனியே
மழையினில் நனைவோம் சுகம்தான் சுகம்தான்
சாத்வீக யுத்தம் சரங்களை தொடுக்கும்
உயிர்தான் உயிர்தான்

சூடிடும் மலரே தேனிசை குயிலே சரியா தவறா
பூத்தது நிலவு பூமிக்கு அழகு
பூவிழி வாசலில் இராத்திரி வரவு
வாழ்வினில் வசந்தம் வருவதும் போவதும்
நியம்தான் நியம்தான்
இரு விழி எழுதும் இலக்கண பிழைகளை
வரைமுறையாலே பிழைகளை திரித்தி
உலகினை காண்போம் உயிரே வா...

பாவலர் வல்வை சுயேன்

கண்ணை பறிக்கும் மின்னல் !!!


தாய்த் தேசம் எங்கள் பாரதம்
விண்ணையும் தொடும் முழக்கம் 
சுறண்டும் வர்க்கம் சுறண்டிச் செழிக்க
ஏழைகளின் கண்ணீரில்
பெய்கிறது கனதி மழை போலும்

முழக்க மின்னல்கள் தோன்றி மறைய
டியிட்டல் இந்தியா வரைவுகளில் தெரிகிறது
ஆதரவற்ற சுரங்கக் குளாய்களில்
வீதிச் சீமான்களின் வாசம்
கோடை அனலுக்கும் மாரி மழைக்கும்
சந்தோசம்
இந்த எழியோரே அவற்றின் சொந்தக்காறர்கள்

தேர்தல் காலம் ஒன்றே நினைவு கொள்கிறது
இவர்களும் இந்தியக் குடி மக்களென்று
தேடிச் செல்கிறார் அரசியல் தலமைகளும்
வேட்டி சேலைகள் கொண்டு
இவர்கள் வாழும் வீதிச் சாலை வசந்தமாளிகைக்கு
குடியுரிமை வாக்குண்டு குடியிருக்க குடிலும் இல்லை
கூலிக்கு ஆள் வேண்டுமாம் கூடவே கூவுகிறார் சிலர்

பாவலர் வல்வை சுயேன்

சனி, 7 ஜூலை, 2018

சயன மாளிகை !!!


அழகே உன்னை எழுதும் மனசை
விழிகளின் இறகுகள் வென்றதடி
அன்பு முத்திரை பதித்திட பதித்திட
எழுதும் கோல் உன் அன்பை எழுத
வெள்ளை தாளில் முத்த ஈரம்

சந்தங்கள் எழுந்தன சத்தம் இல்லை
சாரீர சுரங்களை மீட்டுகிறது புல்லாங்குழல்
பேரன்பு கலந்த போதில் உயிரெங்கே போகும்
சயன அறை சங்கீதத்தில்
ஊஞ்சலாடும் சாரீரங்கள்
நடு ராத்திரி நகலாச்சு
புலர்வின் ஒலியாச்சு
இனி என்ன சிவராத்திரிதான்

பாவலர் வல்வை சுயேன்

ஞாயிறு, 1 ஜூலை, 2018

பீனிக்ஸ் பறவையே உன் பள்ளி வருகிறேன்


மலரென நினைத்தே அணிகலன் செய்தேன்
மனசை கொன்று போனதேன் மணிப் புறா
காலச் சூழல் காற்றின் திசையே
வேடந் தாங்கல் வாழ்வுக்கு நிழலே
கூடும் இல்லை குஞ்சும் இல்லை
கொத்திப் போனதேன் வந்த புறா

பீனிக்ஸ் பறவையே உன் பள்ளி வருகிறேன்
பால் வேறு நீர் வேறு நீர் வேறென தெரியலையே
சுட்ட மனம் தோப்பாக பட்ட மனம் நீறாக
போனது போகட்டும் புறம் தள்ளி எழுகிறேன்
நிலாவும் ஓர் நாள் இல்லாது போவதுண்டு
கலங்காது வானம்
கண்ணீர் இல்லா கோலமே
ஆறாக் காயம் எழுதா வடுவில்
பாளும் மனசே தணிந்தெழு
வேடம் தாங்கலும் வேதனை வாழ்வே

பாவலர் வல்வை சுயேன்

திங்கள், 25 ஜூன், 2018

நர்த்தனையாள் அல்லி !!!


அந்தி மஞ்சம் அழகு நீராடும் அல்லியே
ஆனந்த நர்த்தனை கொடியே
நீ குழிக்க
நீர் வளைகள் உனை அணைக்க
ஆனந்த சுரம் எனக்குள் மீட்டுகிறாய்

அன்றலர்ந்த அழகே உனைத் தொட்ட ஆதவன்
அந்தப்புறம் தனில் உனைவிட்டுச் சென்றான் எனில்
காரிருள் சூழ்ந்தும் உன் பருவம் பொய்த்ததில்லை
மலர்ந்தும் மலரிதழ் மூடி மௌனிக்கின்றாய்
யாரும் காணார் உன் வதனம்

கொடி இடை நீராட அலை ஒலி கொலுசொலிக்க
சந்திரன் வந்தாலென்ன இந்திரன் அழைத்தாலென்ன
ஆதவன் இல்லையேல்
இமைக் காவலுக்குள் நீ ஏற்பது விரதம்
விடியலுக்கே எழுதுகிறாய் விழி மடல் கடிதம்
விரகதாபம் இல்லையடி அதோ வருகிறான் ஆதவன்

பாவலர் வல்வை சுயேன்

கல்யாண வைபோகம் 60

செல்லரித்த வாழ்வு !!

  மன்றேறி ஜீவனாம்சம் கொடுத்தாலும் கரம் விட்டகலா காதலி செல் போன் செல்லரித்த வாழ்வெனினும் உதட்டோடு உதட்டு முத்தம் இல்லையேல் நித...