வெள்ளி, 5 டிசம்பர், 2014

என்போல் நீயும் எரி நிலா..


என்போல் நீயும் எரி நிலா..
 
குளிர் நிலா என நினைந்திருந்தேன்
என்போல் எரி நிலா நீயும் என
இன்றே உணர்ந்தேன்
கொன்றுவிடு என்னை
இல்லையேல் வென்றுவிடு..
 
Kavignar Valvai Suyen

இமைகளின் இதழ் முத்தம்...

இரவின் கண் இளைப்பாற மடல்கள் செய்தன மௌனம், ஆதவன் எழுந்து வரவு செய்ய கலைந்தன இமைகளின் இதழ் முத்தம்.... பாவலர் வல்வை சுயேன்