வெள்ளி, 5 டிசம்பர், 2014

என்போல் நீயும் எரி நிலா..


என்போல் நீயும் எரி நிலா..
 
குளிர் நிலா என நினைந்திருந்தேன்
என்போல் எரி நிலா நீயும் என
இன்றே உணர்ந்தேன்
கொன்றுவிடு என்னை
இல்லையேல் வென்றுவிடு..
 
Kavignar Valvai Suyen

முடியாத இரவுகள் !!!

  இனியவளே கோவை இதழ் கொடியே   முன்னே என்னை காட்டும் கண்ணாடி நீ உனக்குள் இருந்தேன் நான் இடம் தேடி முடியாத இரவுகள் முன் கோப ஜென்...