வெள்ளி, 5 டிசம்பர், 2014

என்போல் நீயும் எரி நிலா..


என்போல் நீயும் எரி நிலா..
 
குளிர் நிலா என நினைந்திருந்தேன்
என்போல் எரி நிலா நீயும் என
இன்றே உணர்ந்தேன்
கொன்றுவிடு என்னை
இல்லையேல் வென்றுவிடு..
 
Kavignar Valvai Suyen

அன்புத் தெய்வங்கள் !!!!!

முத்து முத்தாய் மழைத் துளி முத்தம் ஏன் வருகிது - நீ கப்பல் கட்டி திரவியம் தேட வாசல் வந்து வாழ்த்துது நித்தம் நித்தம் வரும் சூரியன் நில...