வெள்ளி, 5 டிசம்பர், 2014

என்போல் நீயும் எரி நிலா..


என்போல் நீயும் எரி நிலா..
 
குளிர் நிலா என நினைந்திருந்தேன்
என்போல் எரி நிலா நீயும் என
இன்றே உணர்ந்தேன்
கொன்றுவிடு என்னை
இல்லையேல் வென்றுவிடு..
 
Kavignar Valvai Suyen

எண்ணச் சிறகின் வர்ணங்கள்....

வர்ணங்கள் வாழ்வை கையழித்து பரிமாற எண்ணச் சிறகை விரித்து வந்தேன் இறகிகள் ஒவ்வொன்றாய் உதிர்ந்தது மழை ஓய்ந்த பின் மரத்துளிகள் சிந்...