வியாழன், 23 மார்ச், 2017

காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு....


காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு

பின்னர் கனிவு கொடுக்கும்

நல்ல பாட்டு

மாலை முழுதும் விளையாட்டு

என்றே வளக்கப்படுத்திக் கொள்ளு பாப்பா

                 கவிச் சாரதி பாரதியார்கல்லை உடைத்தால்தான் தேனீர்

பின்னர் மதியம் றொட்டிக்கொரு இடைவேளை

மாலை வந்தும் கல்லுடைப்பு

மழலை எம் வாழ் வெப்போ உயரும் சொல்லுங்கப்பா

                          பாவலர் வல்வை சுயேன்

தேனீக்களே வந்தமர்கின்றன !!

இனியவளே உன் பெயரெழுதி பேனா தந்த முத்தத்தில் நீ வருவாயென காத்திருந்தேன் தேனீக்களே வந்தமர்கின்றன உன் பெயரில் பாவலர் வல்வை சுயேன் ...