புதன், 31 டிசம்பர், 2014

புத்தான்டு நல் வாழ்த்துகள்....

இனிய அன்புள்ளங்களுக்கு புத்தான்டு நல் வாழ்த்துகள்....

ஐயோ பத்திகிச்சு !!!

ஐயோ பத்திகிச்சு குறுநகை கொத்திகிச்சு விரகம்தான் விடிந்தாலென்ன விடியட்டும் அல்லி அணைப்பில் சந்திரன் இன்னும் விலகலையே சாரீ.. ரீ.. ர...