புதன், 31 டிசம்பர், 2014

புத்தான்டு நல் வாழ்த்துகள்....

இனிய அன்புள்ளங்களுக்கு புத்தான்டு நல் வாழ்த்துகள்....

உப்புக் கடலே என்னை நீ அறிவாய்...

துயர்மிகு துவட்டா இரவே விலகாதே விழிகளிலே கங்கையின் ஓடை நான்காம் சாம மணி ஓசை கேட்கிறது ஊர் கோவிலில் பாலாபிஷேகம் கற் சிலைக்கு  ! ...