புதன், 31 டிசம்பர், 2014

புத்தான்டு நல் வாழ்த்துகள்....

இனிய அன்புள்ளங்களுக்கு புத்தான்டு நல் வாழ்த்துகள்....

சயன மாளிகை !!!

அழகே உன்னை எழுதும் மனசை விழிகளின் இறகுகள் வென்றதடி அன்பு முத்திரை பதித்திட பதித்திட எழுதும் கோல் உன் அன்பை எழுத வெள்ளை தாளில் ...