புதன், 31 டிசம்பர், 2014

புத்தான்டு நல் வாழ்த்துகள்....

இனிய அன்புள்ளங்களுக்கு புத்தான்டு நல் வாழ்த்துகள்....

அம்மா நீ எங்கே .....

விட்டகலா விடிவெல்லாம் முத்தமிட தந்தவளே நெரிஞ்சியில் என் பாதம் வாழ்வெலாம் ஆடி அமாவாசை அம்மா நீ எங்கே பாவலர் வல்வை சுயேன்