ஞாயிறு, 14 டிசம்பர், 2014

உயிரின் உறவாய் என்றும் வாழ்ந்திடு...


உயிரின் உறவாய் என்றும் வாழ்ந்திடு... 
 
பிறப்பெடுத்து வரப்புயரும் மனிதா
உயிரின் உறவாய் என்றும் நீ   வாழ்ந்திடு  
நீயின்றி போனாலும்
உலகு உன் பெயர் சொல்லும்
மரணத்தின் நண்பனாய் இருந்துவிடாதே
அது ஒற்றை நாள் இறுதிச்சடங்கோடு
எரிக்கப்பட்டுவிடும்
எரிந்த சாம்பல் என்றும் எழுந்து பேசியதில்லை..
 
Kavignar Valvai Suyen

இமைகளின் இதழ் முத்தம்...

இரவின் கண் இளைப்பாற மடல்கள் செய்தன மௌனம், ஆதவன் எழுந்து வரவு செய்ய கலைந்தன இமைகளின் இதழ் முத்தம்.... பாவலர் வல்வை சுயேன்