ஞாயிறு, 14 டிசம்பர், 2014

உயிரின் உறவாய் என்றும் வாழ்ந்திடு...


உயிரின் உறவாய் என்றும் வாழ்ந்திடு... 
 
பிறப்பெடுத்து வரப்புயரும் மனிதா
உயிரின் உறவாய் என்றும் நீ   வாழ்ந்திடு  
நீயின்றி போனாலும்
உலகு உன் பெயர் சொல்லும்
மரணத்தின் நண்பனாய் இருந்துவிடாதே
அது ஒற்றை நாள் இறுதிச்சடங்கோடு
எரிக்கப்பட்டுவிடும்
எரிந்த சாம்பல் என்றும் எழுந்து பேசியதில்லை..
 
Kavignar Valvai Suyen

முடியாத இரவுகள் !!!

  இனியவளே கோவை இதழ் கொடியே   முன்னே என்னை காட்டும் கண்ணாடி நீ உனக்குள் இருந்தேன் நான் இடம் தேடி முடியாத இரவுகள் முன் கோப ஜென்...