புதன், 3 டிசம்பர், 2014

தேசியக் கவிஞனுக்கு அகவை,65


தேசியக் கவிஞனுக்கு அகவை,65
 
புதுவை தந்த தேசியக் கவியே ரெத்தினதுரையே
காலத்தால் அழியாத காவியத் தென்றலே
 தமிழீழ பரணி தந்த பாட்டுடைத் தலைவா
உன் அகவை அறுபத்தைந்தில்
நின் திருப்பாதம் வணங்கி
வாழ்த்துகிறேன் உன்னை
இன் முகத் தோன்றலே
தமிழீழத் தாக ஊற்றே
நீ வாழிய வாழியவே...
 
Kavignar Valvai Suyen

எண்ணச் சிறகின் வர்ணங்கள்....

வர்ணங்கள் வாழ்வை கையழித்து பரிமாற எண்ணச் சிறகை விரித்து வந்தேன் இறகிகள் ஒவ்வொன்றாய் உதிர்ந்தது மழை ஓய்ந்த பின் மரத்துளிகள் சிந்...