புதன், 3 டிசம்பர், 2014

தேசியக் கவிஞனுக்கு அகவை,65


தேசியக் கவிஞனுக்கு அகவை,65
 
புதுவை தந்த தேசியக் கவியே ரெத்தினதுரையே
காலத்தால் அழியாத காவியத் தென்றலே
 தமிழீழ பரணி தந்த பாட்டுடைத் தலைவா
உன் அகவை அறுபத்தைந்தில்
நின் திருப்பாதம் வணங்கி
வாழ்த்துகிறேன் உன்னை
இன் முகத் தோன்றலே
தமிழீழத் தாக ஊற்றே
நீ வாழிய வாழியவே...
 
Kavignar Valvai Suyen

அன்புத் தெய்வங்கள் !!!!!

முத்து முத்தாய் மழைத் துளி முத்தம் ஏன் வருகிது - நீ கப்பல் கட்டி திரவியம் தேட வாசல் வந்து வாழ்த்துது நித்தம் நித்தம் வரும் சூரியன் நில...