வெள்ளி, 5 டிசம்பர், 2014

கருத்தொருமித்த காதல்..


கருத்தொருமித்த காதல்..
 
ஊடலும் கூடலும் காதலின் ஊற்று
ஒளியும் இருளும் முகமறைத்தேர்வு
கனவும் நினைவும்
நாளாந்தக் காதல் வகுப்பு
காதலரே வாழ்க இதயம் உதயமாகிறது
கருத்தொரிமித்த காதலில்..
 
Kavignar Valvai Suyen

முடியாத இரவுகள் !!!

  இனியவளே கோவை இதழ் கொடியே   முன்னே என்னை காட்டும் கண்ணாடி நீ உனக்குள் இருந்தேன் நான் இடம் தேடி முடியாத இரவுகள் முன் கோப ஜென்...