திங்கள், 8 டிசம்பர், 2014

ஒவ்வொரு இரவும் இருகரம் நீட்டி அழைக்கிறது..


ஒவ்வொரு இரவும் இருகரம் நீட்டி அழைக்கிறது
வாருங்கள் இளைப்பாறிச் செல்லுங்கள் என்று
நம்பிக்கையோடு விழி மூடுகிறோம்
நாளைய விடியலில் விழித்தவன் எழுகிறான்
விழி மூடியவன் விதி முடிந்ததென்று போகிறான்
உயிரோவியம் மறைக்கப்படுகிறது..
 
Kavignar Valvai Suyen

முடியாத இரவுகள் !!!

  இனியவளே கோவை இதழ் கொடியே   முன்னே என்னை காட்டும் கண்ணாடி நீ உனக்குள் இருந்தேன் நான் இடம் தேடி முடியாத இரவுகள் முன் கோப ஜென்...