திங்கள், 8 டிசம்பர், 2014

ஒவ்வொரு இரவும் இருகரம் நீட்டி அழைக்கிறது..


ஒவ்வொரு இரவும் இருகரம் நீட்டி அழைக்கிறது
வாருங்கள் இளைப்பாறிச் செல்லுங்கள் என்று
நம்பிக்கையோடு விழி மூடுகிறோம்
நாளைய விடியலில் விழித்தவன் எழுகிறான்
விழி மூடியவன் விதி முடிந்ததென்று போகிறான்
உயிரோவியம் மறைக்கப்படுகிறது..
 
Kavignar Valvai Suyen

எண்ணச் சிறகின் வர்ணங்கள்....

வர்ணங்கள் வாழ்வை கையழித்து பரிமாற எண்ணச் சிறகை விரித்து வந்தேன் இறகிகள் ஒவ்வொன்றாய் உதிர்ந்தது மழை ஓய்ந்த பின் மரத்துளிகள் சிந்...