செவ்வாய், 16 டிசம்பர், 2014

வினையென நினைந்து விரிசல் வீழாதீர்..


வினையென நினைந்து விரிசல் வீழாதீர்..
 
உறவெனும் சங்கிலி
உள்ளம் செதுக்கிய
பொன் என்பார்
விரிசல் கோட்டில்
அன்பிழை அறுத்து
தொங்கு நிலை பட்டமாய்
தொலைகின்றன முகங்கள்
அன்பெனும் சங்கிலியும் அணையா ஒளியுமே
பொன் விளையும் உறவின் விதை நிலமாகும்
வினையென நினைந்து விரிசல் வீழ்ந்திட
பகையெனும் வாளை உருவாதீர்கள்
உறையில் இருக்கும்வரைதான்
அன்பும் அறநெறியும் இன்னுயிர் தோழனாகும்.
 
Kavignar Valvai Suyen

அன்புத் தெய்வங்கள் !!!!!

முத்து முத்தாய் மழைத் துளி முத்தம் ஏன் வருகிது - நீ கப்பல் கட்டி திரவியம் தேட வாசல் வந்து வாழ்த்துது நித்தம் நித்தம் வரும் சூரியன் நில...