புதன், 17 டிசம்பர், 2014

இதய வாசல்....


இதய வாசல்....
 
எத்தனையோ தடவைகள் உன் வாசல் வந்திருந்தேன்
பூட்டப்பட்டிருந்தது கதவு..
இன்று நான் ஏமாறவில்லை
அன்றெல்லாம் நீ விழி திறக்கவில்லை
இன்று கண்டேன் உன் விழிகளுக்குள்
நீ தந்த வரவேற்பில் உன் இதய வாசலை..
 
Kavignar Valvai Suyen

முடியாத இரவுகள் !!!

  இனியவளே கோவை இதழ் கொடியே   முன்னே என்னை காட்டும் கண்ணாடி நீ உனக்குள் இருந்தேன் நான் இடம் தேடி முடியாத இரவுகள் முன் கோப ஜென்...