செவ்வாய், 2 டிசம்பர், 2014

வர்ணனும் தரவில்லை தண்ணீர்.. .. ..


வர்ணனும் தரவில்லை தண்ணீர்.. .. ..
 
எலும்பும் தோலுமே எங்கள் அங்கம்
குடலும் ஒட்டிய நிலை அங்கும் பள்ளம்
உணவின்றி சாகிறோம் உறவிளந்து அழுகிறோம்
பிணம் தின்னும் கழுகுகள் வட்டம் இடுகின்றன
பசியால் வீழ்ந்த அன்னை அப்பனை தின்ட கழுகே
என்னையும் தின்னக் காத்திருக்கிறது
வறுமை கொடிதென்பார்
எம் வாழ்வே கொடிதினும் கொடிதாச்சு
வர்ணனும் தரவில்லை தண்ணீர்
பசி போக்க யாரும் இல்லை பாராமலே போகின்றார்
பார்த்தவரேனும் பால் இருந்தால் தாருங்களேன்...
 
Kavignar Valvai Suyen

எண்ணச் சிறகின் வர்ணங்கள்....

வர்ணங்கள் வாழ்வை கையழித்து பரிமாற எண்ணச் சிறகை விரித்து வந்தேன் இறகிகள் ஒவ்வொன்றாய் உதிர்ந்தது மழை ஓய்ந்த பின் மரத்துளிகள் சிந்...