செவ்வாய், 2 டிசம்பர், 2014

சின்னத் தூளிகையில் என் சிந்தை கவர்ந்த தமிழே...


முடியாத இரவுகள் !!!

  இனியவளே கோவை இதழ் கொடியே   முன்னே என்னை காட்டும் கண்ணாடி நீ உனக்குள் இருந்தேன் நான் இடம் தேடி முடியாத இரவுகள் முன் கோப ஜென்...