புதன், 10 டிசம்பர், 2014

துவட்டுகிறாய் என்னை ...


துவட்டுகிறாய்  என்னை ...
 
பருவக்காற்றின் மின்சார விழியே
எங்கோ தொடுகிறாய்
ஏனோ அழைக்கிறாய்
காதல் கார்மேகம் தூறல் தூவுதடி
துளியில் நனைந்தேன்
துவட்டுகிறாய்  என்னை உன் கூந்தலால்...
 
Kavignar Valvai Suyen

எண்ணச் சிறகின் வர்ணங்கள்....

வர்ணங்கள் வாழ்வை கையழித்து பரிமாற எண்ணச் சிறகை விரித்து வந்தேன் இறகிகள் ஒவ்வொன்றாய் உதிர்ந்தது மழை ஓய்ந்த பின் மரத்துளிகள் சிந்...