புதன், 10 டிசம்பர், 2014

துவட்டுகிறாய் என்னை ...


துவட்டுகிறாய்  என்னை ...
 
பருவக்காற்றின் மின்சார விழியே
எங்கோ தொடுகிறாய்
ஏனோ அழைக்கிறாய்
காதல் கார்மேகம் தூறல் தூவுதடி
துளியில் நனைந்தேன்
துவட்டுகிறாய்  என்னை உன் கூந்தலால்...
 
Kavignar Valvai Suyen

முடியாத இரவுகள் !!!

  இனியவளே கோவை இதழ் கொடியே   முன்னே என்னை காட்டும் கண்ணாடி நீ உனக்குள் இருந்தேன் நான் இடம் தேடி முடியாத இரவுகள் முன் கோப ஜென்...