சனி, 13 டிசம்பர், 2014

தாய் வீடே அதன் கூடு ...


தாய் வீடே அதன் கூடு ...
 
ஆழுக்கொரு மனம் உண்டு
அவரவர் விருப்பில்
அது இறக்கை விரிக்கிறது
கிளையில் அமரும் அது
கிளைக்குச் சொந்தம் இல்லை
தாவிப் பறந்தாலும்
தாய் வீடே அதன் கூடு
தடை வேண்டாம் விடை கொடுங்கள்
அது வீடு வரும் உலகை பார்த்துவிட்டு
 
Kavignar Valvai Suyen

எண்ணச் சிறகின் வர்ணங்கள்....

வர்ணங்கள் வாழ்வை கையழித்து பரிமாற எண்ணச் சிறகை விரித்து வந்தேன் இறகிகள் ஒவ்வொன்றாய் உதிர்ந்தது மழை ஓய்ந்த பின் மரத்துளிகள் சிந்...