சனி, 13 டிசம்பர், 2014

தாய் வீடே அதன் கூடு ...


தாய் வீடே அதன் கூடு ...
 
ஆழுக்கொரு மனம் உண்டு
அவரவர் விருப்பில்
அது இறக்கை விரிக்கிறது
கிளையில் அமரும் அது
கிளைக்குச் சொந்தம் இல்லை
தாவிப் பறந்தாலும்
தாய் வீடே அதன் கூடு
தடை வேண்டாம் விடை கொடுங்கள்
அது வீடு வரும் உலகை பார்த்துவிட்டு
 
Kavignar Valvai Suyen

இமைகளின் இதழ் முத்தம்...

இரவின் கண் இளைப்பாற மடல்கள் செய்தன மௌனம், ஆதவன் எழுந்து வரவு செய்ய கலைந்தன இமைகளின் இதழ் முத்தம்.... பாவலர் வல்வை சுயேன்