வெள்ளி, 31 ஜனவரி, 2014

இரவு மகள் அழைக்கிறாள்..

இரவு மகள் அழைக்கிறாள்
என் இரு விழிகளை..

விற்பனைக்கு சவப் பெட்டி.....

கடை ஒன்று திறப்பு விழா விற்பனைக்கு சவப் பெட்டி அழைப்பிதழ் வைத்து அழைக்கிறான் அன்பு நண்பன் என்னென்று வாழ்த்துரைப்பேன் தினம் த...