சனி, 25 ஜனவரி, 2014

கர்வத் தேர் ஏறிச் சென்றவன் நான்..


ஆண் ஆண் எனும் வீறாப்பில்
அகங்கார மமதை உடன்
கர்வத் தேர் ஏறிச் சென்றவன் நான்
எத்தனையோ முறை உன்னிடம்
தோர்த்த பின்புதான் உணர்ந்தேன்
என் எண்ணம் தவறென்பதை

பலத்தால் என்னிடும் நீ தோற்றுருக்கலாம்
உடலால் உள்ளத்தால் உணர்வால்
அன்பால் அரவணைப்பால் அழகால்
ஆத்ம ரீதியாக பலமுறை தோற்றுவிட்டேன்
உன்னிடம் நான்
நீ போகும் தேரில் என்னையும் ஏற்றிச் செல்
உன் தேரோட்டியாக நான் வாறேன்...

தீர்க்க சுமங்கலி பவ

உயர்வினை எண்ணி போ உரிமை இழந்த ஊனம் உண்டேல் விண்ணுயர்ந்த நட்சத்திரங்களும் உதிர் சாம்பலாகி ஒளி மயம் இழந்தே போகும் பாவலர் வல்வை சுயேன் ...