புதன், 29 ஜனவரி, 2014

கோபம் உன்னை சிநேகம் கொள்ளும்..


கோபம் உன்னை சிநேகம் கொள்ளும்
தோழமை கொள்ளாதே
வேண்டியா செய்தாய்
வேண்டாத் தீவினை
அடித்தது நீதான்
மாண்டது இன்னுயிர்
மீண்டும் திரும்பாதே..

குற்றுணர்வாலே முற்றம் துறந்து
நீ முகவரி துலைத்தாலும்
அஞ்சலில் ஒட்டிய கோப முத்திரை
உன் சந்ததிக்கும் இழி நிலை சேர்க்கும்..

விற்பனைக்கு சவப் பெட்டி.....

கடை ஒன்று திறப்பு விழா விற்பனைக்கு சவப் பெட்டி அழைப்பிதழ் வைத்து அழைக்கிறான் அன்பு நண்பன் என்னென்று வாழ்த்துரைப்பேன் தினம் த...