திங்கள், 23 ஜூன், 2014

சோதனை பாடம் இலகானது அன்று ..


சோதனை பாடம் இலகானது அன்று
இடையில் நீ தந்த விட்டுகளால்...
பள்ளியறை பாடம் பெயிலானது இன்று
என்றோ நீ படித்ததை, விட்டாய் தந்ததால்
மன்னித்துவிடு என்னை ...
உன் இடை காண கண் கூசுகிறது.. !

தீர்க்க சுமங்கலி பவ

உயர்வினை எண்ணி போ உரிமை இழந்த ஊனம் உண்டேல் விண்ணுயர்ந்த நட்சத்திரங்களும் உதிர் சாம்பலாகி ஒளி மயம் இழந்தே போகும் பாவலர் வல்வை சுயேன் ...