திங்கள், 23 ஜூன், 2014

சோதனை பாடம் இலகானது அன்று ..


சோதனை பாடம் இலகானது அன்று
இடையில் நீ தந்த விட்டுகளால்...
பள்ளியறை பாடம் பெயிலானது இன்று
என்றோ நீ படித்ததை, விட்டாய் தந்ததால்
மன்னித்துவிடு என்னை ...
உன் இடை காண கண் கூசுகிறது.. !

மனம் கொத்தி பறவை !!!

வண்ண நிலா வந்த திங்கே தென்றலை தூதனுப்பி தென்னங் கீற்றும் தலை ஆட்டுதடி வெண் முகிலே உனை பார்த்து ஈரம் இல்லா முத்தம் எங்கும் ம...