திங்கள், 23 ஜூன், 2014

சோதனை பாடம் இலகானது அன்று ..


சோதனை பாடம் இலகானது அன்று
இடையில் நீ தந்த விட்டுகளால்...
பள்ளியறை பாடம் பெயிலானது இன்று
என்றோ நீ படித்ததை, விட்டாய் தந்ததால்
மன்னித்துவிடு என்னை ...
உன் இடை காண கண் கூசுகிறது.. !

வாசலிலே அழைப்பொலி !!!

முகில் திரையாலே முத்தம் இட்டாள் நீலச்சேலை கட்ட மறந்த மங்கை வெட்கம் அறியா ஏரிக்கரை கிளிகள் ஆடை கட்டின  ! வாசலிலே அழைப்பொலி கேட்ட...