வியாழன், 26 ஜூன், 2014

வாங்கித் தந்தாய் சேலை வண்ணம் பார்த்து ..


வாங்கித் தந்தாய் சேலை வண்ணம் பார்த்து
ஆவாரம் பூவும் செந்தூரப் பொட்டும் - என்
பொன்னெழில் கண்டு முத்தம் இடுகின்றன..
செவ்வாழைத் தோப்பும் செவ்விளநீரும்
வரவேற்பு வாசல் நின்று, வா.. வா.. என்றழைத்தாலும்
நீ தந்த சேலை உன்னைக் கண்டே குதூகலிக்கிறது.!
நான் கட்டிவைத்த சேலைக்கு விடுதலை தருவது நீதானே...

மனம் கொத்தி பறவை !!!

வண்ண நிலா வந்த திங்கே தென்றலை தூதனுப்பி தென்னங் கீற்றும் தலை ஆட்டுதடி வெண் முகிலே உனை பார்த்து ஈரம் இல்லா முத்தம் எங்கும் ம...