வியாழன், 26 ஜூன், 2014

வாங்கித் தந்தாய் சேலை வண்ணம் பார்த்து ..


வாங்கித் தந்தாய் சேலை வண்ணம் பார்த்து
ஆவாரம் பூவும் செந்தூரப் பொட்டும் - என்
பொன்னெழில் கண்டு முத்தம் இடுகின்றன..
செவ்வாழைத் தோப்பும் செவ்விளநீரும்
வரவேற்பு வாசல் நின்று, வா.. வா.. என்றழைத்தாலும்
நீ தந்த சேலை உன்னைக் கண்டே குதூகலிக்கிறது.!
நான் கட்டிவைத்த சேலைக்கு விடுதலை தருவது நீதானே...

எண்ணச் சிறகின் வர்ணங்கள்....

வர்ணங்கள் வாழ்வை கையழித்து பரிமாற எண்ணச் சிறகை விரித்து வந்தேன் இறகிகள் ஒவ்வொன்றாய் உதிர்ந்தது மழை ஓய்ந்த பின் மரத்துளிகள் சிந்...