சனி, 21 ஜூன், 2014

நீ சிரித்தால் சிதறும் முத்துக்களை ...


நீ சிரித்தால் சிதறும் முத்துக்களை கோர்க்க
புன்னகை காட்டில்  சிறகு விரித்திடும்
என் மனசு ..
என் உலகம் நீதானே என் செல்லமே
நீ அழுதால் தாங்குமோ .. .. ..
முப்புறம் தேடுகிறேன்..
உன்னை அடித்தவர் யார்.?
அழுவதை நிறுத்தி சுட்டுவிரல் காட்டு
முக்கண் பரமானாகிறேன் ...

எண்ணச் சிறகின் வர்ணங்கள்....

வர்ணங்கள் வாழ்வை கையழித்து பரிமாற எண்ணச் சிறகை விரித்து வந்தேன் இறகிகள் ஒவ்வொன்றாய் உதிர்ந்தது மழை ஓய்ந்த பின் மரத்துளிகள் சிந்...