சனி, 21 ஜூன், 2014

நீ சிரித்தால் சிதறும் முத்துக்களை ...


நீ சிரித்தால் சிதறும் முத்துக்களை கோர்க்க
புன்னகை காட்டில்  சிறகு விரித்திடும்
என் மனசு ..
என் உலகம் நீதானே என் செல்லமே
நீ அழுதால் தாங்குமோ .. .. ..
முப்புறம் தேடுகிறேன்..
உன்னை அடித்தவர் யார்.?
அழுவதை நிறுத்தி சுட்டுவிரல் காட்டு
முக்கண் பரமானாகிறேன் ...

வாசலிலே அழைப்பொலி !!!

முகில் திரையாலே முத்தம் இட்டாள் நீலச்சேலை கட்ட மறந்த மங்கை வெட்கம் அறியா ஏரிக்கரை கிளிகள் ஆடை கட்டின  ! வாசலிலே அழைப்பொலி கேட்ட...