வெள்ளி, 27 ஜூன், 2014

நேத்துவரை என் நெஞ்சுக்குள்ளே ..


நேத்துவரை என் நெஞ்சுக்குள்ளே
நான் வரைந்த ஓவியமே ..
ஊருக்குள்ளே ஒரு மரம் நான்
தோப்புக் குயில் இல்லையடி ..
கார்காலத் தூரிகை நீ 
கானல்த் துளி வீழும் முன்னே
கை சேராயோ என் கவிக்குயிலே..

எண்ணச் சிறகின் வர்ணங்கள்....

வர்ணங்கள் வாழ்வை கையழித்து பரிமாற எண்ணச் சிறகை விரித்து வந்தேன் இறகிகள் ஒவ்வொன்றாய் உதிர்ந்தது மழை ஓய்ந்த பின் மரத்துளிகள் சிந்...