சனி, 21 ஜூன், 2014

நிறங்களின் நியக் காதலி உன் விழிகள் ..


நிறங்களின் நியக் காதலி உன் விழிகள்
உணர்வலை படகில் தள்ளாடுவதேன்
உன் மனம் .. .. ..
பருவகாலக் கடலில் கரை தேடி
கரையும் காகிதப் பூ,வல்ல நீ
 
பௌர்ணமி நிலாவே
தேய் பிறைகாலம்
தொலைவில் இல்லை
உனக்கு நீயே ஏணி...

தீர்க்க சுமங்கலி பவ

உயர்வினை எண்ணி போ உரிமை இழந்த ஊனம் உண்டேல் விண்ணுயர்ந்த நட்சத்திரங்களும் உதிர் சாம்பலாகி ஒளி மயம் இழந்தே போகும் பாவலர் வல்வை சுயேன் ...