சனி, 21 ஜூன், 2014

நிறங்களின் நியக் காதலி உன் விழிகள் ..


நிறங்களின் நியக் காதலி உன் விழிகள்
உணர்வலை படகில் தள்ளாடுவதேன்
உன் மனம் .. .. ..
பருவகாலக் கடலில் கரை தேடி
கரையும் காகிதப் பூ,வல்ல நீ
 
பௌர்ணமி நிலாவே
தேய் பிறைகாலம்
தொலைவில் இல்லை
உனக்கு நீயே ஏணி...

எண்ணச் சிறகின் வர்ணங்கள்....

வர்ணங்கள் வாழ்வை கையழித்து பரிமாற எண்ணச் சிறகை விரித்து வந்தேன் இறகிகள் ஒவ்வொன்றாய் உதிர்ந்தது மழை ஓய்ந்த பின் மரத்துளிகள் சிந்...