சனி, 21 ஜூன், 2014

நிறங்களின் நியக் காதலி உன் விழிகள் ..


நிறங்களின் நியக் காதலி உன் விழிகள்
உணர்வலை படகில் தள்ளாடுவதேன்
உன் மனம் .. .. ..
பருவகாலக் கடலில் கரை தேடி
கரையும் காகிதப் பூ,வல்ல நீ
 
பௌர்ணமி நிலாவே
தேய் பிறைகாலம்
தொலைவில் இல்லை
உனக்கு நீயே ஏணி...

வாசலிலே அழைப்பொலி !!!

முகில் திரையாலே முத்தம் இட்டாள் நீலச்சேலை கட்ட மறந்த மங்கை வெட்கம் அறியா ஏரிக்கரை கிளிகள் ஆடை கட்டின  ! வாசலிலே அழைப்பொலி கேட்ட...