சனி, 28 ஜூன், 2014

கோல விழிகளை விஷம் கொண்ட விழிகள் ..


கோல விழிகளை விஷம் கொண்ட விழிகள்
வீழ்த்தும் என்றால், எடு நீயே ..
உனக்கும் ஓர் ஆரத்தி
அது சுடு தீபம் அல்லாமல்
சுடு குழலாய் இருக்கட்டும்
உன் இன்பக் கனவுகளை தனதாக்கி
மலரும் நாளை பெண்ணின விடிவு ..

மனம் கொத்தி பறவை !!!

வண்ண நிலா வந்த திங்கே தென்றலை தூதனுப்பி தென்னங் கீற்றும் தலை ஆட்டுதடி வெண் முகிலே உனை பார்த்து ஈரம் இல்லா முத்தம் எங்கும் ம...