செவ்வாய், 25 நவம்பர், 2014

ஒவ்வொரு விடியலும் விடியும்வேளை..

இறவாமல் பிறவாமல் எமை ஆழும் தலைவா
இன்றுமது அகவை அறுபது ஆதவனே வாழ்க
ஒவ்வொரு விடியலும் விடியும்வேளை
ஒவ்வொரு இரவுகள் இறக்கின்றதே
ஒவ்வொரு விடியலும் உறங்கிவிட்டால்
ஒவ்வொரு இரவும் தின்கிறதே.. ..
இருப்பது சில நாள் இறப்பது ஒரு நாள்
உயிரும் அதற்கே போராடு
உரிமை வெல்வோம் உலகம் வியக்கும்
உன் நிலை உயரும் வழி தேடு
வாழ்வுக்காகப் போராட்டம்
வானகம் மீதிலும் நடக்கிதடா
வாழ்வோ சாவோ வென்றால்த்தானே
தலை முறை வாழ்ந்து சிறக்குமடா
தமிழா தமிழா ஒன்றுபடு
தமிழீழத் தாயகம் தாகமடா...
 
Kavignar Valvai Suyen

இமைகளின் இதழ் முத்தம்...

இரவின் கண் இளைப்பாற மடல்கள் செய்தன மௌனம், ஆதவன் எழுந்து வரவு செய்ய கலைந்தன இமைகளின் இதழ் முத்தம்.... பாவலர் வல்வை சுயேன்