புதன், 26 நவம்பர், 2014

தமிழா நீ தமிழாலே ஒன்றுபடு தரணியில் மலரும் உன் தாய்நாடு...

செல்லரித்த வாழ்வு !!

  மன்றேறி ஜீவனாம்சம் கொடுத்தாலும் கரம் விட்டகலா காதலி செல் போன் செல்லரித்த வாழ்வெனினும் உதட்டோடு உதட்டு முத்தம் இல்லையேல் நித...