புதன், 26 நவம்பர், 2014

தமிழா நீ தமிழாலே ஒன்றுபடு தரணியில் மலரும் உன் தாய்நாடு...

தேனீக்களே வந்தமர்கின்றன !!

இனியவளே உன் பெயரெழுதி பேனா தந்த முத்தத்தில் நீ வருவாயென காத்திருந்தேன் தேனீக்களே வந்தமர்கின்றன உன் பெயரில் பாவலர் வல்வை சுயேன் ...