செவ்வாய், 25 நவம்பர், 2014

தேட கிடைக்கும் இறைவனல்ல நீ..


தேட கிடைக்கும் இறைவனல்ல நீ
எமை தேடிவந்த கடவிள் நீ
இறப்பில்லா இறையே பிரபாகரா
ஆலயம் இல்லா ஆண்டவன் நீ
அறுபதுனக்கென அகவை வந்தது
ஆயிரம் ஆயிரமாய் காலங்களானாலும்
அது வந்துன் கூற்றுரைத்து குதூகலித்திட
தமிழினத் தேசியத் தலைவா
நீ வாழிய வாழியவே..
 
Kavignar Valvai Suyen

செல்லரித்த வாழ்வு !!

  மன்றேறி ஜீவனாம்சம் கொடுத்தாலும் கரம் விட்டகலா காதலி செல் போன் செல்லரித்த வாழ்வெனினும் உதட்டோடு உதட்டு முத்தம் இல்லையேல் நித...