வெள்ளி, 26 செப்டம்பர், 2014

இதயம் உன் தாய் வீடு ..


இதயம் உன் தாய் வீடு
இறை இருக்கும் இடம்
உன் கூடு.. ..
அடைக்கும் தாழ் இல்லை
இதயத்திற்கு.. ..
அது அடைத்து விட்டால்
உன்னுடல் மயானக் கேடு
மன்னுயிரும் நின்னுயிரென
நினைந்திடு.. ..
நீயும் தெய்வம் ஆகலாம்...
 
Kavignar Valvai Suyen

செல்லரித்த வாழ்வு !!

  மன்றேறி ஜீவனாம்சம் கொடுத்தாலும் கரம் விட்டகலா காதலி செல் போன் செல்லரித்த வாழ்வெனினும் உதட்டோடு உதட்டு முத்தம் இல்லையேல் நித...