வெள்ளி, 26 செப்டம்பர், 2014

இதயம் உன் தாய் வீடு ..


இதயம் உன் தாய் வீடு
இறை இருக்கும் இடம்
உன் கூடு.. ..
அடைக்கும் தாழ் இல்லை
இதயத்திற்கு.. ..
அது அடைத்து விட்டால்
உன்னுடல் மயானக் கேடு
மன்னுயிரும் நின்னுயிரென
நினைந்திடு.. ..
நீயும் தெய்வம் ஆகலாம்...
 
Kavignar Valvai Suyen

தீயதை தீயே தின்னும் அறிவேன் அனலே !!!

கருப் பொருளான கவிதை நீ அலை கடல் மீதிலும் ஓடம் நீ அன்பெனும் அறிவுடமை அழி நிலையாகி தாழ்வுறு பேதமை பெருஞ் சுவராகினும் தகர்வது செய்த...