வெள்ளி, 26 செப்டம்பர், 2014

இதயம் உன் தாய் வீடு ..


இதயம் உன் தாய் வீடு
இறை இருக்கும் இடம்
உன் கூடு.. ..
அடைக்கும் தாழ் இல்லை
இதயத்திற்கு.. ..
அது அடைத்து விட்டால்
உன்னுடல் மயானக் கேடு
மன்னுயிரும் நின்னுயிரென
நினைந்திடு.. ..
நீயும் தெய்வம் ஆகலாம்...
 
Kavignar Valvai Suyen

இமைகளின் இதழ் முத்தம்...

இரவின் கண் இளைப்பாற மடல்கள் செய்தன மௌனம், ஆதவன் எழுந்து வரவு செய்ய கலைந்தன இமைகளின் இதழ் முத்தம்.... பாவலர் வல்வை சுயேன்