வியாழன், 25 செப்டம்பர், 2014

உயிரே .. உயிர .. நீ எங்கே .. எங்கே ..


உயிரே .. உயிர .. நீ எங்கே .. எங்கே ..  
உன் தரிசனம் இன்றித் தினம் நான் இங்கே
நனைந்து காய்கிறேன்  இறந்து சாய்கிறேன்
நதியின் நீரை விழியும் பெருக்கி
சிவந்து ஏங்கிதே ..
                                                              
இருப்பது சில நாள் இடைவெளி பல நாள்
ஊடல், உனக்கும் எனக்கும் தான் பாலமோ
காலம் கரைந்து உலர்ந்து கனவாகும் வேளை
இலவம் கிளியென இறக்கை விரிக்குமோ ..
தோழனே வா .. வா .. வா ..
உன் தோளினைத் தா .. தா .. தா ..
தேரினை ஈர்ந்த பாரியின் உறவே
ஊடல் போதும் உயிரே வா .. வா .. வா ..
 
Kavignar Valvai Suyen

தேனீக்களே வந்தமர்கின்றன !!

இனியவளே உன் பெயரெழுதி பேனா தந்த முத்தத்தில் நீ வருவாயென காத்திருந்தேன் தேனீக்களே வந்தமர்கின்றன உன் பெயரில் பாவலர் வல்வை சுயேன் ...