வெள்ளி, 15 ஆகஸ்ட், 2014

உன் சொந்தம் உள்ள புன்னகையை ஏலம் போட்டவன் யார்.?


உன் சொந்தம் உள்ள புன்னகையை
ஏலம் போட்டவன் யார்.?
பணம் படைத்தோரின் வர்ண மாளிகையில்
பளிங்கிக் கற்களாய் ,
பதிக்கப் பட்டுக் கிடக்கிறது உன் புன்னகை
இறைவன் என்பவன் நியம் என்றால்
இன்னும் ஏன் அவன் இங்கு வரவில்லை .. ..

தீர்க்க சுமங்கலி பவ

உயர்வினை எண்ணி போ உரிமை இழந்த ஊனம் உண்டேல் விண்ணுயர்ந்த நட்சத்திரங்களும் உதிர் சாம்பலாகி ஒளி மயம் இழந்தே போகும் பாவலர் வல்வை சுயேன் ...