வியாழன், 5 ஜனவரி, 2017

கவிதையே உன் வாசகன் நான்

உன் உதடுகளால் எழுதுகிறாய் - இது
வரையில் நாம் வாழ்ந்த வாழ்வை
உன் சிரிப்பில் காண்கிறேன் என்னை
கவிதையே உன் வாசகன் நான் பாவலர் வல்வை சுயேன்

உப்புக் கடலே என்னை நீ அறிவாய்...

துயர்மிகு துவட்டா இரவே விலகாதே விழிகளிலே கங்கையின் ஓடை நான்காம் சாம மணி ஓசை கேட்கிறது ஊர் கோவிலில் பாலாபிஷேகம் கற் சிலைக்கு  ! ...