வியாழன், 5 ஜனவரி, 2017

கவிதையே உன் வாசகன் நான்

உன் உதடுகளால் எழுதுகிறாய் - இது
வரையில் நாம் வாழ்ந்த வாழ்வை
உன் சிரிப்பில் காண்கிறேன் என்னை
கவிதையே உன் வாசகன் நான் பாவலர் வல்வை சுயேன்

ஐயோ பத்திகிச்சு !!!

ஐயோ பத்திகிச்சு குறுநகை கொத்திகிச்சு விரகம்தான் விடிந்தாலென்ன விடியட்டும் அல்லி அணைப்பில் சந்திரன் இன்னும் விலகலையே சாரீ.. ரீ.. ர...