சனி, 14 ஜனவரி, 2017

விந்தை இல்லை வா நிலாவே !!உயிரின் உயிரே உள்ளங்கள் பரிமாறும் போது
உணர்வுகள் தோகை விரித்தாடுகின்றன
உயிர் தொட்டு உள்ளுணர்வலை ஆடி
உயிர் பற்றும் வேளை
இலக்கணப் பிழை பார்ப்பதில்லை இதயம் !
முத்தங்களை கொடுத்துவிடு
அதை சத்தம் இன்றி
சட்டைப் பைக்குள் வைத்துவிடுகிறேன்
அரசர்க்கு மட்டும்தானா அந்தப்புறம்
விந்தை இல்லை வா நிலாவே
தொட்டது பாதி தொடாதது மீதி
பருவ மழையில் புருவம் பூத்து
உலா வருவோம்
உயிர் உறைவிடம் செல்லும் முன்

பாவலர் வல்வை சுயேன்

அன்புத் தெய்வங்கள் !!!!!

முத்து முத்தாய் மழைத் துளி முத்தம் ஏன் வருகிது - நீ கப்பல் கட்டி திரவியம் தேட வாசல் வந்து வாழ்த்துது நித்தம் நித்தம் வரும் சூரியன் நில...