வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி, 2015

Happy Valentjnes Day...

மலையும் மடுவும் கொடுக்கின்றது
இதழோடு இதழ் முத்தம்
காத்தும் கடலும் கொடுக்கின்றது
இதழோடு இதழ் முத்தம்
அலையும் கரையும் கொடுக்கின்றது
இதழோடு இதழ் முத்தம்
பூவும் வன்டும் கொடுக்கின்றது
இதழோடு இதழ் முத்தம்
இயற்கையோடு ஒன்றிவிட்டோம் அன்பே
இன்னும் ஏன் தாமதம் கொடுத்திடுவோம்
இதழோடு இதழ் முத்தம்...
Kavignar Valvai Suyen

இமைகளின் இதழ் முத்தம்...

இரவின் கண் இளைப்பாற மடல்கள் செய்தன மௌனம், ஆதவன் எழுந்து வரவு செய்ய கலைந்தன இமைகளின் இதழ் முத்தம்.... பாவலர் வல்வை சுயேன்