வெள்ளி, 27 பிப்ரவரி, 2015

சந்தேகம்...

சந்தேகம்...
இல்லறத்தின் இன்ப நிலை சாய்த்து - துன்ப
நிலை வீழ்த்தி ரெத்தம் குடிக்கும் பிசாசு
வரவேற்ப் பின்றி வாசல் வரும்
பூதாகரம் கொண்டு தலைக்கேறும்
புழுதிப் பூசலாய் தொட்ட இடம் நோக
தொடாத இடம் சாக சத்திர சிகிச்சை செய்யும்
சந்தணம் உரைத்து
மேனி எங்கும் கொண்டாலும்
குளிர்மை இதற்கு கானகத் தூரம்
மரணம் கண்டுதான்
சந்தேகப் பிசாசு மரணம் கொள்ளும்
சந்தேகக் கோடு சந்தோசக் கேடே ....
Kavignar Valvai Suyen

செல்லரித்த வாழ்வு !!

  மன்றேறி ஜீவனாம்சம் கொடுத்தாலும் கரம் விட்டகலா காதலி செல் போன் செல்லரித்த வாழ்வெனினும் உதட்டோடு உதட்டு முத்தம் இல்லையேல் நித...