திங்கள், 9 பிப்ரவரி, 2015

எங்களின் பேரன் - நவீனின் தாலாட்டுநாள் விசேசம்... 08.02.15
தீயதை தீயே தின்னும் அறிவேன் அனலே !!!

கருப் பொருளான கவிதை நீ அலை கடல் மீதிலும் ஓடம் நீ அன்பெனும் அறிவுடமை அழி நிலையாகி தாழ்வுறு பேதமை பெருஞ் சுவராகினும் தகர்வது செய்த...