திங்கள், 16 பிப்ரவரி, 2015

அக்சையின் 5,வது பிறந்தநாள் 15.02.2015 சில பதிவுகள்...இமைகளின் இதழ் முத்தம்...

இரவின் கண் இளைப்பாற மடல்கள் செய்தன மௌனம், ஆதவன் எழுந்து வரவு செய்ய கலைந்தன இமைகளின் இதழ் முத்தம்.... பாவலர் வல்வை சுயேன்