திங்கள், 16 பிப்ரவரி, 2015

அக்சையின் 5,வது பிறந்தநாள் 15.02.2015 சில பதிவுகள்...தேனீக்களே வந்தமர்கின்றன !!

இனியவளே உன் பெயரெழுதி பேனா தந்த முத்தத்தில் நீ வருவாயென காத்திருந்தேன் தேனீக்களே வந்தமர்கின்றன உன் பெயரில் பாவலர் வல்வை சுயேன் ...