சனி, 30 நவம்பர், 2013

கொல்லாமல் கொல்லும் கண்ணே தாழம் பூ நாகமடி நீ..


விற்பனைக்கு சவப் பெட்டி.....

கடை ஒன்று திறப்பு விழா விற்பனைக்கு சவப் பெட்டி அழைப்பிதழ் வைத்து அழைக்கிறான் அன்பு நண்பன் என்னென்று வாழ்த்துரைப்பேன் தினம் த...