வியாழன், 28 நவம்பர், 2013

இல்லை இல்லை என்று சொல்ல என்னதான் இல்லை உன்னிடத்தில்..


விற்பனைக்கு சவப் பெட்டி.....

கடை ஒன்று திறப்பு விழா விற்பனைக்கு சவப் பெட்டி அழைப்பிதழ் வைத்து அழைக்கிறான் அன்பு நண்பன் என்னென்று வாழ்த்துரைப்பேன் தினம் த...