வெள்ளி, 29 நவம்பர், 2013

விண்ணில் பறந்து செல்லும் வண்ண முகிலே என்னையும் அழைத்துச் செல் உன்னோடு..


விற்பனைக்கு சவப் பெட்டி.....

கடை ஒன்று திறப்பு விழா விற்பனைக்கு சவப் பெட்டி அழைப்பிதழ் வைத்து அழைக்கிறான் அன்பு நண்பன் என்னென்று வாழ்த்துரைப்பேன் தினம் த...