வெள்ளி, 29 நவம்பர், 2013

கார்த்திகை பூக்களே கார்த்திகை பூக்களே கண்களை திறவுங்கள்...


விற்பனைக்கு சவப் பெட்டி.....

கடை ஒன்று திறப்பு விழா விற்பனைக்கு சவப் பெட்டி அழைப்பிதழ் வைத்து அழைக்கிறான் அன்பு நண்பன் என்னென்று வாழ்த்துரைப்பேன் தினம் த...