செவ்வாய், 7 மார்ச், 2017

மகளிர் தின வாழ்த்துகள் ...

மகளிர் தின வாழ்த்துகள் ...
08.03.2017
உலகம் போற்றும் மகளிர் தினம்
உன்னதம் உற்று உயரந்தே வாழ்க ...

ஐயோ பத்திகிச்சு !!!

ஐயோ பத்திகிச்சு குறுநகை கொத்திகிச்சு விரகம்தான் விடிந்தாலென்ன விடியட்டும் அல்லி அணைப்பில் சந்திரன் இன்னும் விலகலையே சாரீ.. ரீ.. ர...