செவ்வாய், 7 மார்ச், 2017

மகளிர் தின வாழ்த்துகள் ...

மகளிர் தின வாழ்த்துகள் ...
08.03.2017
உலகம் போற்றும் மகளிர் தினம்
உன்னதம் உற்று உயரந்தே வாழ்க ...

அம்மா நீ எங்கே .....

விட்டகலா விடிவெல்லாம் முத்தமிட தந்தவளே நெரிஞ்சியில் என் பாதம் வாழ்வெலாம் ஆடி அமாவாசை அம்மா நீ எங்கே பாவலர் வல்வை சுயேன்