செவ்வாய், 7 மார்ச், 2017

மகளிர் தின வாழ்த்துகள் ...

மகளிர் தின வாழ்த்துகள் ...
08.03.2017
உலகம் போற்றும் மகளிர் தினம்
உன்னதம் உற்று உயரந்தே வாழ்க ...

சயன மாளிகை !!!

அழகே உன்னை எழுதும் மனசை விழிகளின் இறகுகள் வென்றதடி அன்பு முத்திரை பதித்திட பதித்திட எழுதும் கோல் உன் அன்பை எழுத வெள்ளை தாளில் ...