சனி, 25 மார்ச், 2017

இல்லத்தரசி....


பிறந்த நாள் காணும் அன்பு நிலாவே
முகில் திரை நீக்கி இன் முகம் காட்டினாய்
வெள்ளை ரோஜா அன்பு மழை பொழிகிறது
சிகப்பு ரோஜா இதழ் பரிசம் தருகிறது
தடை இல்லை,
எடுத்ததை கொடுத்துவிட்டேன்
இதயமே என் இதயம் உன்னிடமே
உனக்காக நான் ஒவ்வொரு பொழுதும்
மலர்ந்தும் மலராமல் எனக்காக நீ
உயிர் உள்ளவரை ...


பாவலர் வல்வை சுயேன்

செல்லரித்த வாழ்வு !!

  மன்றேறி ஜீவனாம்சம் கொடுத்தாலும் கரம் விட்டகலா காதலி செல் போன் செல்லரித்த வாழ்வெனினும் உதட்டோடு உதட்டு முத்தம் இல்லையேல் நித...