வெள்ளி, 17 பிப்ரவரி, 2017

காமம் அல்ல !! மோகம் அல்ல !!


பற்றில்லா பந்தம் வந்து ஒட்டிக் கொண்டதால்

முத்தம் தந்த துளியை வெள்ளம் அடித்துச் சென்றது !     

ஓடிச் சென்று ஒதுங்கிய துளிகள்

ஒளி தொடா பாகத்தில் ஒட்டி நிற்க

இமைக் காவல் மீறிய உன் கரு விழிகள்              

அறியா மொழியென மூடி வைத்த புத்தகத்தை

மொழி பெயர்த்துத் தந்தன என்னிடத்தில் !

வாசகன் வாசிக்கின்றேன் உன் நேசம் அறிந்தே

காமம் அல்ல மோகம் அல்ல

அனைத்தும் கடந்த மெஞ்ஞானம் நீயே ....


பாவலர் வல்வை சுஜேன்


அன்புத் தெய்வங்கள் !!!!!

முத்து முத்தாய் மழைத் துளி முத்தம் ஏன் வருகிது - நீ கப்பல் கட்டி திரவியம் தேட வாசல் வந்து வாழ்த்துது நித்தம் நித்தம் வரும் சூரியன் நில...