செவ்வாய், 21 ஜூலை, 2015

சங்கமக் கடல் ....

உன்னை, திருடி என் எண்ணக் கோட்டையில்
பூட்டி வைத்தேன்..
என் விழிகளை திருடி உன் விழிகளுக்குள்
நீ மூடிவிட்டாய்!
உன் விழி வாசல் வந்த பின்புதான் உணர்ந்தேன்
நான் கிரகப்பிரவேசம் செய்திருக்கிறேன் என்பதை

உன் வண்ண இதழ்களால் எனக்கு மட்டும்
நீ இரகசியம் சொன்னாய்..
அந்த இரகசியத்தை உனக்கு மட்டும்
நானும் சொன்னேன்!
I love  you ...  I love  you ...
இரு இதயங்களும் நதிகளானது எப்படி
வாழ்க்கை எனும் சங்கமக் கடலில்
ஓடோடி வந்து சங்கமித்துக்கொண்டன
பிரிவினை என்பதே இனி இல்லை
இல்லறம் என்பது இதுதானோ
நல்லறம் காண்போம் என் இனியவளே ....
Kavignar Valvai Suyen

மனம் கொத்தி பறவை !!!

வண்ண நிலா வந்த திங்கே தென்றலை தூதனுப்பி தென்னங் கீற்றும் தலை ஆட்டுதடி வெண் முகிலே உனை பார்த்து ஈரம் இல்லா முத்தம் எங்கும் ம...