செவ்வாய், 14 ஜூலை, 2015

இசை மா,மேதைக்கு என் இரங்கல்...


மெல்லிசை மன்னா எங்கள் அண்ணா
எம் எஸ் விஸ்வநாதா...
சுரங்களை நீ மீட்டினாய்
உன் ஐந்து விரல்களிலும்
அபினயம் ஆடிய
ஏழு சுரங்களும்
உன்னைத் தேடுகின்றன
இசைக்குயிலே
உன் உயிரெனும் பாடல்
எம்மோடுதானே உன் உடல் கூடு
மௌனம் கொண்டதேன்....
தீயே உனக்கு தீராத பசியோ
நீ தின்னும் உடல் எத்தனையோ
எனக் கேட்டவனே
அதனோடு இன்று ஐக்கியம் ஆகிவிட்டாய்
மறவோம் மறவோம் இசை மா,மேதையே
மரணிக்கவில்லை நீ மெல்லத் திறந்த கதவில்
ஒவ்வொரு பாடலிலும் எமை நீ ஆழ்கிறாய் ...
Kavignar Valvai Suyen

மெய் ஒளிரும் கல்விச்சாலை !!!

கல்வியே கண்ணென மெய் ஒளிரும் கல்வி ஏகனே - பொய் புனைந்தொழுகி பூக்களை புனையும் புதர்காடோ நீ இறைவனுக்கும் மேலென குருவின் பாதாரம் பணிய...