வெள்ளி, 3 ஜூலை, 2015

காலத்தை வென்றுவிடு....


கால நதியின் நீர்க் குமிழி நீ ….
ஓடும் மேகமும் மாறும் உலகும்
காத்திருப்பதில்லை உனக்காக
ஒரு கரை உனது ஜனணம்
மறு கரை உனது பயணம்                        
வாழ்க்கை யெனும் ஓடம்
உன்னை அழைத்துச் செல்கிறது
மறு கரை சேரும் முன்
காலத்தை வென்றுவிடு.
Kavignar Valvai Suyen       

தீர்க்க சுமங்கலி பவ

உயர்வினை எண்ணி போ உரிமை இழந்த ஊனம் உண்டேல் விண்ணுயர்ந்த நட்சத்திரங்களும் உதிர் சாம்பலாகி ஒளி மயம் இழந்தே போகும் பாவலர் வல்வை சுயேன் ...