செவ்வாய், 7 ஜூலை, 2015

தன்மானச் சிகரம்....

உடல் பொருள் அனைத்தும் தந்தான்
நீ என்ன செய்தாய் அதற்கு....

விற்பனைக்கு சவப் பெட்டி.....

கடை ஒன்று திறப்பு விழா விற்பனைக்கு சவப் பெட்டி அழைப்பிதழ் வைத்து அழைக்கிறான் அன்பு நண்பன் என்னென்று வாழ்த்துரைப்பேன் தினம் த...