செவ்வாய், 19 மே, 2015

விருந்துக்குண்டு மேனிப் பழம் ...


வேடிக்கை அல்ல இதுவே வாடிக்கை
விருந்துக்குண்டு மேனிப் பழம்
வசதிக் கேற்ப படிநிலையில்
அட்சய பாத்திரமோ இவள்
அள்ளித் தருகிறாள் ஆரணங்கு !
 
கணைகள் எடுத்து கண்கள் எய்திட
பனித் துகிலாடை கலிங்கச் சிலையில்
விடிந்தாலும் விருந்துண்டு
நாண முகத்தில் முக்காடு
நாண வைக்கிதே பூக்காடு 
சாலை வீதியில்  விலைமாதின் சேலை
சொல்லாத சோகம் சொல்லி
கண்ணீர் வடிக்கிறது...
Kavignar Valvai Suyen